Archiwum Polityki

Zeszyt errat

Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego przygotowuje zeszyt specjalny, w którym zostaną umieszczone w układzie alfabetycznym sprostowania do wydanych już czterdziestu tomów Słownika, publikowane w poprzednich tomach oraz te, które nadesłano w ostatnim czasie. W związku z tym zwracamy się do naszych autorów i czytelników z prośbą o dalsze poprawki i uzupełnienia wedle zasad podanych we wstępie do tomu trzydziestego.

Informacje winny zawierać odesłanie do podstawy źródłowej: publikacji, relacji rodzinnej lub materiału archiwalnego. Prosimy o ich nadsyłanie do 31 października 2001 r.

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii,
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego
31–016 Kraków, ul. Sławkowska 17
e-mail: psb@ih.pan.krakow.pl

Polityka 24.2001 (2302) z dnia 16.06.2001; Listy; s. 87
Reklama