Archiwum Polityki

Konto online

Dobrze zaprojektowany zestaw funkcji konta online daje użytkownikowi dużo szersze możliwości niż konto tradycyjne, a także oszczędza wizyty w ban-ku i długiego oczekiwania w kolejce.

Co nam daje konto online? Oprócz sprawdzania salda i historii konta czy wykonywania przelewów na kontach internetowych można też wykonać skomplikowany i kosztowny w wersji papierowej przelew składek ZUS (m.in. w CBE Telepekao, e-PKO, BSK OnLine) czy tworzyć i zmieniać własną listę odbiorców przelewów. Ta przydatna funkcja dostępna jest w większości kont – choć nie zawsze możliwe jest zmienianie danych. W Eurokoncie WWW można takiego odbiorcę tylko usunąć z listy i wprowadzać z nowymi danymi. W e-PKO można na tej liście dodatkowo zapamiętać tak przydatne szczegóły odbiorcy jak jego NIP czy REGON.

Przydatną funkcją jest możliwość wstawiania do systemu przelewów wykonywanych w ustalonym cyklu (codziennym, tygodniowym, miesięcznym – odpowiedników stałych zleceń kont tradycyjnych), a także zleceń jednorazowych przelewów z odroczoną datą płatności. W takim przypadku przeważnie samemu trzeba dbać o to, by w dniu wykonania przelewu na koncie były dostatecznie środki. Jeśli ich nie ma i nie mamy umowy dozwolonego debetu lub kredytu w koncie, płatność nie jest wykonywana i przeważnie „ulatuje w siną dal” – nie zostanie automatycznie wykonana, kiedy pojawią się stosowne fundusze.

Cenną funkcją jest dokładny opis wszystkich transakcji kartami płatniczymi (w najlepszych wersjach – z godziną, numerem karty i bankomatu bądź adresem punktu POS, w którym dokonaliśmy transakcji). Wzorcowe są wersje oferowane przez Eurokonto WWW lub e-PKO, natomiast niemal bezużyteczne z powodu zawartości informacyjnej – w BSK OnLine. Z kolei w BSK OnLine przydaje się lista posiadanych kart z ich numerami.

Wygodną opcją jest możliwość definiowania przelewów wzorcowych, zawierających stałe elementy i ułatwiających trudne zwykle do automatyzacji wykonywanie przelewów, na przykład odsetek od kredytów.

Dodatki 24.2001 + Polityka. Internet. Wakacje z siecią. (90069) z dnia 16.06.2001; s. 10
Reklama