Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Andrzej Krawczyk (46 l.) został ambasadorem Polski w Republice Czeskiej. Absolwent Wydziału Historii UW. W l. 1976–90 wykładał na tej uczelni oraz w KUL. Specjalność: historia  Europy Środkowej (szczególnie Czech i Niemiec) oraz historia prasy. Po 1990 r. m.in. dyrektor gabinetu ministra Aleksandra Halla, a potem Artura Balazsa w URM, dyrektor generalny w Kancelarii Sejmu i w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, doradca premiera w gabinecie Hanny Suchockiej.

Polityka 10.2001 (2288) z dnia 10.03.2001; Dział kadr; s. 92
Reklama