Archiwum Polityki

„Świętogród”

Anna Szulc, autorka skądinąd interesującego tekstu (POLITYKA 17), była jednak łaskawa przyjąć z góry tezę, iż Kraków jest miastem klerykalnym nie mniej niż Watykan. Ta jednostronność spojrzenia (lub niedoinformowanie) kazała jej pominąć milczeniem fakty historyczne, świadczące o zgoła odmiennym nastawieniu krakusów.

Szczególnie znamienna jest tutaj sprawa Barbary Ubryk (przetrzymywanej przez wiele lat w zamurowanej klasztornej celi zakonnicy – red.). Na tym tle w Krakowie wybuchły trzydniowe antyklerykalne zamieszki (24–26 VII 1869), w trakcie których interweniowało wojsko, w ostatniej chwili ratując przed zdobyciem klasztor karmelitanek.

Polityka 21.2001 (2299) z dnia 26.05.2001; Listy; s. 80
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >