Archiwum Polityki

„Zabójczy śluz”

Prof. A. Milanowski, kierownik Kliniki Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka, stara się (POLITYKA 17) nakłonić Ministerstwo Zdrowia do wyasygnowania środków na ogólnopolskie badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy (...) Takie badania prowadzone są we Włoszech i na Białorusi. Nie wykonuje się ich w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii ani w USA. W kilku z wymienionych krajów prowadzi się jedynie badania pilotażowe, opieką otaczane są natomiast rodziny ryzyka mukowiscydozy.

Polityka 21.2001 (2299) z dnia 26.05.2001; Listy; s. 80
Reklama