Archiwum Polityki

„Pierwsza księgowa”

Nawiązując do artykułu red. M. Janickiego (POLITYKA 16), w którym autor m.in. stwierdza, że „Kamela-Sowińska była podsekretarzem MSP od lutego 1998 r. i to pod jej kierunkiem przygotowano pierwsze po wojnie »sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa«”. Gwoli ścisłości historycznej pragnę przypomnieć, że w 1959 r. (po wojnie) dokonano powszechnej inwentaryzacji i wyceny majątku narodowego. Opracowano również system klasyfikacyjny i ewidencyjny tegoż majątku, który w zasadzie obowiązuje do dnia dzisiejszego. Zdaję sobie sprawę z faktu, że w 1959 r. pani minister miała 9 lat i z pewnością nie była zainteresowana powszechną inwentaryzacją i wyceną majątku narodowego, niemniej opracowując „Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa”, musiała korzystać z uaktualnianych na bieżąco wyników tej operacji.

Paweł Podczasiak
Szczecin

Polityka 21.2001 (2299) z dnia 26.05.2001; Listy; s. 80
Reklama