Archiwum Polityki

Dział kadr

Rafał Wiśniewski (36 l.) został ambasadorem RP na Węgrzech. Absolwent filologii węgierskiej UW i w l. 1988–91 pracownik Wydziału Neofilologii tej uczelni. W prasie niezależnej i katolickiej publikował artykuły na temat Węgier, Siedmiogrodu i Europy Środkowej. Na początku lat 90. współpracował m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Życiem Warszawy”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Res Publiką”. Był ekspertem ds. środkowoeuropejskich w senackim Ośrodku Studiów Międzynarodowych. W l. 1991–92 II sekretarz ambasady RP w Budapeszcie, potem radca oraz dyrektor Instytutu Polskiego na Węgrzech. Organizator Festiwalu Sztuki Polskiej „Ekspres Polonia” (1997). Po powrocie do kraju był naczelnikiem Wydziału Europy Środkowej w Departamencie Europa–Zachód MSZ, następnie pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych ds. promocji kultury polskiej w świecie. Ostatnio był dyrektorem koordynującym w MSZ. Żona, historyk sztuki, jest kuratorem wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą.

Dr Waldemar Ryszard Szczepański

(51 l.) został prezesem Agencji Prywatyzacji. Na stanowisku tym zastąpił Ewę Grzegorczyk. Ukończył ekonomię w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i od 1973 r. jest pracownikiem naukowym tej uczelni. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W końcu lat 80. prowadził samodzielną działalność doradczo-konsultingową. W 1991 r. został szefem delegatury resortu przekształceń własnościowych (obecnie Skarbu Państwa) w Toruniu. Zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek, m.in. był przewodniczącym rady w toruńskiej Elanie. Nadal prowadzi zajęcia akademickie z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

Polityka 21.2001 (2299) z dnia 26.05.2001; Dział kadr; s. 100
Reklama