Archiwum Polityki

Polityka i obyczaje

• Prymas kardynał Józef Glemp w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej stwierdził, że: „Żydzi byli sprytniejsi i umieli wyzyskiwać Polaków – tak ich przynajmniej odbierano. Innym powodem niechęci do Żydów była ich sympatia do bolszewików. To był jeden z podstawowych resentymentów, ale nie wynikał on z kontekstu religijnego. Względy wyznaniowe – jeśli chodzi o niechęć do Żydów – nie odgrywały w przedwojennej Polsce szczególnej roli. Nie lubiano Żydów za ich dziwny folklor.

Polityka 21.2001 (2299) z dnia 26.05.2001; Polityka i obyczaje; s. 114
Reklama