Archiwum Polityki

Kogo i jak wybieramy

12 listopada będziemy wybierać 561 radnych sejmików wojewódzkich, 6284 radnych powiatowych, 1707 radnych w miastach na prawach powiatu i 37 831 radnych gminnych. Warszawiacy wskażą też 407 radnych dzielnic stolicy.

Tego samego dnia podejdziemy do pierwszej tury wyborów 1590 wójtów, 781 burmistrzów (w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców) i 107 prezydentów (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców).

Kandydatów na radnych zgłosiły komitety wyborcze tworzone przez partie, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz przez wyborców. Komitety ubiegają się o miejsca w radach gmin, powiatów i sejmików na własną rękę albo jako koalicyjny komitet wyborczy, wystawiając wspólne listy kandydatów różnych partii. Mogą też tworzyć bloki (nie dotyczy to wyborów do rad gmin poniżej 20 tys. mieszkańców) – wtedy każdy komitet wystawia własną listę, ale głosy oddane na uczestników bloku sumuje się.

Na karcie do głosowania listy kandydatów będą umieszczone według nadanych komitetom numerów.

Kolejność nazwisk kandydatów w obrębie list ustaliły komitety.

W wyborach do rad gmin do 20 tys. mieszkańców możemy zagłosować na najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych wybiera się w okręgu (to przedział od 1 do 5 radnych). Głosujemy, stawiając krzyżyk w kratce obok nazwisk popieranych kandydatów. Nie ma znaczenia, czy są oni z jednej listy, czy z różnych. Za wybranych w okręgu uważa się tych kandydatów, którzy dostali najwięcej głosów.

W wyborach do rad gmin powyżej 20 tys. głosujemy tylko na jedną listę,

stawiając krzyżyk w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów tej listy. Tym samym wskazujemy, że to jemu dajemy pierwszeństwo do zasiadania w radzie.

Polityka 45.2006 (2579) z dnia 11.11.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama