Archiwum Polityki

Dłużej na macierzyńskim

Sejm o dwa tygodnie wydłużył urlopy dla młodych matek. Przy pierwszym dziecku urlop wyniesie osiemnaście tygodni, przy drugim i następnych – dwadzieścia. Urodzenie bliźniaków lub więcej dzieci jednocześnie daje uprawnienia do 28 tygodni macierzyńskiego. Budżet zapłaci za to 150 mln zł rocznie. Rosną też koszty zastępstw ponoszone przez pracodawców. Posłowie nie zwiększyli ochrony młodych matek przed zwolnieniem z pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Polityka 45.2006 (2579) z dnia 11.11.2006; Gospodarka; s. 42
Reklama