Archiwum Polityki

Opus Dei niezwiązane!

Nieprawdą jest informacja podana w artykule Joanny Solskiej „Układ Wewnętrzny” [POLITYKA 39], że Opus Dei jest związane z portugalskim bankiem BCP (obecnie Millennium) lub polskim BGK.

Opus Dei jest organizacją Kościoła katolickiego o celach wyłącznie duchowych. Nie jest związane ani bezpośrednio, ani pośrednio z żadnym bankiem ani przedsiębiorstwem. Członkowie Opus Dei pracujący w różnych zawodach – politycy, mechanicy samochodowi, dziennikarze – cieszą się całkowitą swobodą działań i ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje czyny i nie działają w imieniu Opus Dei.

Erhard Gasda

, dyr. Biura Informacyjnego Prałatury Opus Dei w Polsce

Polityka 45.2006 (2579) z dnia 11.11.2006; Listy; s. 107
Reklama