Archiwum Polityki

Nagroda im. Marka Cara

Nasz publicysta Edwin Bendyk otrzymał podczas XII Forum Teleinformatyki Nagrodę im. Marka Cara (Car był dziennikarzem, wybitnym popularyzatorem informatyki i idei społeczeństwa informacyjnego, zmarł tragicznie w 1997 r.), przyznawaną corocznie „za wybitne osiągnięcia na polu teleinformatyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagradzanej osoby”. Po raz pierwszy w pięcioletniej historii nagrody jej laureatem został dziennikarz, jak uzasadnia kapituła: „za wielowątkowe analizy oraz popularyzację różnorodnych aspektów oddziaływania technologii informacyjnych na społeczeństwo”. Gratulujemy!

Polityka 39.2006 (2573) z dnia 30.09.2006; Do i od redakcji; s. 106
Reklama