Archiwum Polityki

Oddychaj zdrowo

POChP to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Skrót i nazwa wciąż w Polsce mało znane, większość nie potrafi skojarzyć z nimi własnych dolegliwości. A według ekspertów ta choroba stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę śmierci (15 tys. zgonów rocznie w Polsce, ponad 2 mln na świecie). 15 listopada przypada Światowy Dzień POChP, którego pomysłodawcy chcą uświadomić zagrożenia związane z tą chorobą. Obturacja oznacza zwężenie, w tym wypadku małych oskrzeli, na które fatalny wpływ ma wieloletnie palenie papierosów lub astma. Kaszel, zadyszka i brak tchu podczas wysiłku to główne objawy POChP – jeśli cię dopadną, powinieneś wykonać proste badanie sprawności pęcherzyków płucnych, zwane spirometrią. Jest bezbolesne, trwa niespełna pięć minut: przykładasz do ust rurkę i na polecenie wykonujesz głęboki wydech w jak najkrótszym czasie. Aparat rejestruje wszystkie ważne parametry czynności płuc. Każdy, kto skończył 40 lat i pali papierosy, powinien zgłosić się na spirometrię raz w roku. PAW

Polityka 46.2006 (2580) z dnia 18.11.2006; Do i od redakcji; s. 106
Reklama