Archiwum Polityki

Remont filara?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce zmienić konstrukcję II filara systemu emerytalnego. Obecnie jest on wspólny dla wszystkich, starych i młodych, odważnych i ostrożnych. KNF sugeruje, że powinien się składać z kilku klocków, na wzór funduszy parasolowych. Przyszli emeryci mogliby wybierać, czy towarzystwo ma w ich imieniu prowadzić bardziej ryzykowną czy też zachowawczą politykę inwestycyjną. Realizacja projektu oznaczałaby jeszcze większe zróżnicowanie przyszłych emerytur (w zależności od przyjętej strategii, czasu jej stosowania i wyników poszczególnych PTE), co akurat nie musi być wadą. Powszechne Towarzystwa Emerytalne, których jest dzisiaj 15, w większości popierają ten pomysł, ale do jego ewentualnej realizacji (potrzeba zmiany ustawy) daleka droga.

Polityka 11.2008 (2645) z dnia 15.03.2008; Rynek; s. 40
Reklama