Archiwum Polityki

Nagroda za wspomnienia

Nie milkną dyskusje wywołane książką Jana T. Grossa „Strach”. Autor na s. 29–34 cytuje fragmenty „Dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny” dr. Zygmunta Klukowskiego, dyrektora szpitala miejskiego w Szczebrzeszynie. Gross, komentując „Dziennik” doktora, pisze, że jest to jeden z najważniejszych dzienników okresu okupacji niemieckiej. Sądzę, że warto kolejnemu pokoleniu czytelników „Polityki” przypomnieć, że pół wieku temu tego samego zdania byli członkowie I jury Nagrody „Polityki”, ustanowionej w 1959 r. przez redakcję za wybitne dzieła najnowszej historii Polski. Doktor Klukowski otrzymał I nagrodę w dziale wspomnień. Uważam, że godzi się też przypomnieć nazwiska członków jury. Byli wśród nich najwybitniejsi historycy, profesorowie: Juliusz Bardach, Natalia Gąsiorowska, Stefan Kieniewicz, Bogusław Leśnodorski, Kazimierz Piwarski, Stanisław Płoski, Tadeusz Daniszewski, dr Henryk Altman, dr Feliks Tych, doc. Czesław Madajczyk, pisarz Stanisław Wygodzki oraz autorzy pomysłu do dziś istniejącej Nagrody red. Marian Turski i niżej podpisany.

dr Mieczysław F. Rakowski

Polityka 11.2008 (2645) z dnia 15.03.2008; Do i od redakcji; s. 115
Reklama