Archiwum Polityki

Mniej koncesji

Jeszcze w ubiegłym roku organa administracji państwowej wydawały koncesje na prowadzenie 27 rodzajów działalności gospodarczej. Po nowelizacji ustawy ta lista została skrócona do ośmiu. Obecnie koncesje wydaje się w przypadku produkcji i handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, paliwami, energią, przy budowie i eksploatacji autostrad, prowadzeniu agencji ochrony, poszukiwaniu kopalin, świadczeniu usług lotniczych, kolejowych, wreszcie przy nadawaniu programów radiowych i telewizyjnych. Z listy zniknęła m.in. produkcja leków, tablic rejestracyjnych, prowadzenie agencji celnych, organizacja polowań dla cudzoziemców czy usługi kurierskie. Na świadczenie usług detektywistycznych, produkcję papierosów czy wódki wystarczy mieć obecnie łatwiejsze do zdobycia zezwolenie. Część producentów używek nie jest wcale z tych zmian zadowolona. Obawiają się, że teraz zbyt łatwo wyrastać im będzie konkurencja, a reżim technologiczny produkcji nie zawsze będzie przestrzegany.

\\pat\\

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Gospodarka; s. 58
Reklama