Archiwum Polityki

Mniej koncesji

Jeszcze w ubiegłym roku organa administracji państwowej wydawały koncesje na prowadzenie 27 rodzajów działalności gospodarczej. Po nowelizacji ustawy ta lista została skrócona do ośmiu. Obecnie koncesje wydaje się w przypadku produkcji i handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, paliwami, energią, przy budowie i eksploatacji autostrad, prowadzeniu agencji ochrony, poszukiwaniu kopalin, świadczeniu usług lotniczych, kolejowych, wreszcie przy nadawaniu programów radiowych i telewizyjnych.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Gospodarka; s. 58
Reklama