Archiwum Polityki

„112 – wreszcie zgłoś się”

Małgorzata Daniec informowała (POLITYKA 2) o planowaniu utworzenia we wszystkich powiatach naszego kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W powiecie Żyrardów przez cały ubiegły rok funkcjonował podobny system. Wspólną dyspozytornię w budynku Powiatowej Straży Pożarnej miało Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarna. Rozwiązanie powyższe sprawdziło się doskonale. Do wypadków drogowych wyjeżdżali jednocześnie strażacy i medycy. Firma będąca właścicielem pogotowia zainwestowała niemałe pieniądze w część pomieszczeń Straży Pożarnej oraz w system łączności. Pogotowie zyskało standardową możliwość rejestrowania czasu i treści rozmów, identyfikacji numeru telefonu wzywającego oraz doskonały sprzęt ratowniczy. Pielęgniarki zainwestowały swój czas i pieniądze w podniesienie kwalifikacji na kursach ratownictwa medycznego. Do Żyrardowa przyjeżdżały delegacje z innych miast, chcąc poznać nasze doświadczenia. Powstał doskonale rozumiejący się i współpracujący ze sobą zespół ludzi, którzy widzieli sens tego, co robią. Niestety, jedną decyzją urzędników Mazowieckiej Kasy Chorych owoc pracy całego roku uległ całkowitej dekompozycji. Obecnie w Żyrardowie nowy właściciel Pogotowia Ratunkowego zorganizował działalność w całkowitej izolacji od Straży Pożarnej, zatrudniając w zespołach reanimacyjnym i wypadkowym pracowników o wątpliwych kwalifikacjach zawodowych. Tak oto zakończyły się żyrardowskie doświadczenia z Systemem Centrum Ratunkowego.

Maciej Kocot, lekarz, ZOZ Żyrardów

Polityka 6.2001 (2284) z dnia 10.02.2001; Listy; s. 29
Reklama