Archiwum Polityki

Fotogeniczny papież

[dla każdego]

Papież jest fotogeniczny. Ale jak fotografują go nie-Polacy? Francuzi!? Spokojnie. Fotoreporterzy Agencji France Press nie wybrali się na wojnę z polską Wandeą. Z 60 zdjęć powstała wystawa, którą najpierw zobaczy Warszawa (Zamek Królewski,10 lutego –5 marca), a potem Kraków (Muzeum Narodowe, 10 marca – 7 kwietnia). Jest znakomita. Michel Viatteau, ongiś korespondent AFP w Warszawie, dziś dyrektor biura Agencji w Moskwie, wspomina w katalogu, że kiedy otwarto ją w siedzibie paryskiego radia, niektórzy pracownicy zaprotestowali w obronie laickości mediów publicznych. Ale koledzy odpowiedzieli im: działalność papieża wykracza poza wiernych, odwołuje się do wartości ogólnoludzkich. Wtóruje im obecny szef AFP w Polsce Pierre-Antoine Donnet: Jan Paweł II piętnuje totalitaryzm, broni praw człowieka, ludzkiej godności i wolności religijnej, głosi potrzebę sprawiedliwości społecznej.

Polityka 6.2001 (2284) z dnia 10.02.2001; Kultura; s. 45
Reklama