Archiwum Polityki

Deutsche Bank wychodzi i zostaje

W minionym tygodniu Deutsche Bank oficjalnie potwierdził, że odsprzeda kilkanaście procent akcji BIG Banku Gdańskiego swojemu największemu rywalowi – Banco Comercial Portugues. W ten sposób – zupełnie nieoczekiwanie – kończy się największa w historii walka zagranicznych udziałowców o kontrolę nad polskim bankiem, obecnie siódmym co do wielkości, która obfitowała nie tylko w nieczyste zagrywki prawników i akcjonariuszy, ale także polityczne spięcia o rzadkim, jak na sferę finansów, natężeniu.

Polityka 24.2000 (2249) z dnia 10.06.2000; Komentarze; s. 13
Reklama