Archiwum Polityki

Konkurs

W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie języka polskiego, zapraszamy do konkursu. Przez 10 tygodni będziemy podawać po 10 wyrazów obcych z 10 dziedzin naszego życia. Zadaniem czytelników będzie znalezienie polskich odpowiedników dla wyrazów z tych grup. Najciekawsze (a także najzabawniejsze) pomysły będą na bieżąco komentowane przez jurorów – znakomitych polskich językoznawców. Cały czas czekamy też na propozycje innych obco brzmiących wyrazów, dla których warto poszukać polskiego odpowiednika. Co tydzień wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy nadeślą przynajmniej trzy własne propozycje dotyczące jednej dziedziny, będziemy losować słowniki Wydawnictwa Naukowego PWN i płyty kompaktowe firmowane przez „Politykę”. Na czytelników o największej pomysłowości czekają nagrody specjalne, które przyzna językoznawcze jury. Sprawdź swoje umiejętności językowe i poczucie humoru. Wymyśl słowa, o jakich nie śniło się profesorom. W poprzednim numerze zamieściliśmy wyrazy z pierwszej dziedziny: Zdrowie, rekreacja, sport.

Regulamin:

• W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie. • Propozycje odpowiedników dla obcych nazw muszą być wyrazami polskimi. • Każdy odpowiednik powinien być podobnej długości co zastępowane hasło. • W losowaniu nagród biorą udział kupony z minimum trzema odpowiedziami z jednej dziedziny. • Na każdy kupon z odpowiedziami czekamy dwa tygodnie od daty ukazania się numeru.

Jury:

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Andrzej Markowski, prof. dr hab. Walery Pisarek, dr Mirosław Bańko.

Szczegółowe informacje o konkursie w POLITYCE 23.

Polityka 24.2000 (2249) z dnia 10.06.2000; s. 56
Reklama