Archiwum Polityki

Pieniądze za władzą

Samorządy lokalne skarżą się, że rząd dzieli się z nimi władzą, niechętnie natomiast pieniędzmi, co powoduje, że i władza jest iluzoryczna. Rządowy projekt ustawy o finansowaniu samorządów (już przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów) ma ten stan powoli zmieniać. Zakłada on, że sytuacja finansowa gmin bardziej niż obecnie zależeć będzie od nich samych, mniej zaś od łaskawości Warszawy, dzielącej subwencje. Rząd proponuje, by wzrósł udział gmin w podatku dochodowym od przedsiębiorstw (z 5 proc.

Polityka 24.2000 (2249) z dnia 10.06.2000; Gospodarka; s. 59
Reklama