Archiwum Polityki

Polityczna Agencja Radiowa

Opisując jak ZChN obsadziło kluczowe stanowiska w resorcie łączności (POLITYKA 8 i 13), w tym w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej będącej jego agendą, stwierdziliśmy, że PAR wbrew zapisom konstytucyjnym jest głównym dysponentem częstotliwości przydzielanych stacjom telewizyjnym i radiowym. Wkrótce okazało się też (POLITYKA 21), że nowe kierownictwo PAR przyszło tam nie tylko wypełniać misję, ale i załatwiać swoje zupełnie prywatne interesy. Oto list nadesłany w tej sprawie przez Adama Kornatowskiego, prezesa PAR, i odpowiedź autora.

Korzystając z przysługującego mi prawa do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w tekście „Polityczna Agencja Radiowa” autorstwa Wojciecha Markiewicza (POLITYKA 21) wyjaśniam co następuje:

1. Nieprawdą jest jakobym zwolnił z ZK PAR „10 osób, w tym 5 inżynierów, fachowców”.

2. Nieprawdą jest jakoby „dyrektorów i naczelników odsunięto od pracy”.

3. Nieprawdą jest jakoby istniały nielegalne stacje Radia Maryja.

4. Prawdą jest, że mój poprzednik powołał zespół do spraw realizacji nowego projektu sieci Radia Maryja. (Sprawą zajął się Sejm i KRRiTV i NIK). Jest to efekt dokonanego w tej sprawie uzgodnienia pomiędzy Ministrem Łączności, Dyrektorem Radia Maryja, Przewodniczącym KRRiTV oraz prezesem PAR.

5. Nie istnieje żaden dokument świadczący o pobraniu przeze mnie honorarium za pracę w tym zespole.

6. „Analiza wykorzystania wybranych zakresów częstotliwości...” była wykonana w trybie poufnym. Tego typu zadania wykonują pracownicy a podpisuje zespół powołany przez Prezesa PAR.

7. Nieprawdą jest jakobym otrzymywał ponadnormatywne „dodatki” do mojej pensji.

8. Opublikowanie bez mojej wiedzy i zgody dokładnego adresu zamieszkania jest naruszeniem dóbr osobistych.

9. Zamieszczona przy tekście „fotokopia dokumentu PAR” jest dla potrzeb artykułu spreparowaną fałszywką. Rejestr umów-zleceń w ZK PAR prowadzony jest ręcznie.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę prawną PAR spowodowane jest brakiem możliwości sprostania przez Zespół Radców Prawnych zadaniom stawianym im przez kierownictwo ZK PAR w związku z dostosowaniem przepisów dotyczących sfery telekomunikacyjnej do wymogów Unii Europejskiej.

Polityka 24.2000 (2249) z dnia 10.06.2000; Listy; s. 78
Reklama