Archiwum Polityki

Polityczna Agencja Radiowa

Opisując jak ZChN obsadziło kluczowe stanowiska w resorcie łączności (POLITYKA 8 i 13), w tym w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej będącej jego agendą, stwierdziliśmy, że PAR wbrew zapisom konstytucyjnym jest głównym dysponentem częstotliwości przydzielanych stacjom telewizyjnym i radiowym. Wkrótce okazało się też (POLITYKA 21), że nowe kierownictwo PAR przyszło tam nie tylko wypełniać misję, ale i załatwiać swoje zupełnie prywatne interesy. Oto list nadesłany w tej sprawie przez Adama Kornatowskiego, prezesa PAR, i odpowiedź autora.

Korzystając z przysługującego mi prawa do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w tekście „Polityczna Agencja Radiowa” autorstwa Wojciecha Markiewicza (POLITYKA 21) wyjaśniam co następuje:

1. Nieprawdą jest jakobym zwolnił z ZK PAR „10 osób, w tym 5 inżynierów, fachowców”.

2. Nieprawdą jest jakoby „dyrektorów i naczelników odsunięto od pracy”.

3. Nieprawdą jest jakoby istniały nielegalne stacje Radia Maryja.

Polityka 24.2000 (2249) z dnia 10.06.2000; Listy; s. 78
Reklama