Archiwum Polityki

„Księgozabór”

W zakończeniu artykułu (przedstawiającym spór o działkę dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu – red., POLITYKA 19) Mariola Balicka stwierdza, że „konflikt trwa”. Tymczasem zaistniałe uwarunkowania skłoniły strony: Zarząd Miasta Poznania, Bibliotekę Raczyńskich i Telekomunikację Polską SA do zawarcia porozumienia, które wkrótce przypieczętowane zostanie pisemną umową. Zapewniono Bibliotece 6 tys. m kw. w budynku mającym powstać na wspomnianym terenie (inwestorem części bibliotecznej będzie Miasto Poznań). PonadtoTP SA odpisze na rzecz Biblioteki ten fragment działki, którą zajmie biblioteczna część gmachu.

Dyrekcja Biblioteki stoi na stanowisku, iż jest to porozumienie korzystne. Nie ma zatem konfliktu, a wręcz przeciwnie – nastał czas współdziałania. Nie czekając bowiem na sformalizowanie umowy, przystąpiliśmy już do wspólnego projektowania budynku.

Wojciech Spaleniak, dyrektor Biblioteki Raczyńskich

Polityka 24.2000 (2249) z dnia 10.06.2000; Listy; s. 98
Reklama