Archiwum Polityki

Dział kadr

Ppłk Roman Polko (38 l.) został dowódcą jednostki specjalnej GROM. Zastąpił na tym stanowisku płk. Zdzisława Żurawskiego, mianowanego w zeszłym roku przez koordynatora służb specjalnych Janusza Pałubickiego, który w atmosferze skandalu odwoływał jej ówczesnego dowódcę gen. Sławomira Petelickiego. W październiku 1999 r. jednostka została przeniesiona z MSWiA do MON. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej. Przeszedł również elitarny amerykański kurs dla komandosów (rangersów). Służbę rozpoczął w 1985 r. w Batalionie Specjalnym w Dziwnowie, uznawanym za jedną z najlepszych jednostek w Ludowym Wojsku Polskim. W 1992 r. wyjechał do Jugosławii jako żołnierz sił pokojowych ONZ. Dowodził 18 Bielskim Batalionem Desantowo-Szturmowym, który pełni misję pokojową w ramach KFOR w Kosowie. Żonaty, ma syna i córkę. Doskonale jeździ na nartach i żegluje.

Agnieszka Klonowiecka-Milart

(l. 41) została sędzią międzynarodowym w sądzie okręgowym w Prisztinie, stolicy Kosowa, mianowana przez Bernarda Kouchnera, szefa ONZ-owskiej administracji w Kosowie. By zapewnić bezstronność wymiaru sprawiedliwości w tamtym regionie, ONZ chce, by w składach sędziowskich, oprócz albańskich – znaleźli się także sędziowie zagraniczni, reprezentujący wspólnotę międzynarodową. W 1982 r. ukończyła prawo na lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W l. 1991–93 pracowała w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim, później w Lublinie. W l. 1996–97 była sędzią w lubelskim Sądzie Okręgowym. Dwukrotnie była oddelegowana do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponad rok temu w ramach misji ONZ wyjechała do Bośni, a następnie do Kosowa. Mąż jest lekarzem w Akademii Medycznej w Lublinie.

Polityka 24.2000 (2249) z dnia 10.06.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama