Archiwum Polityki

„Aptekarski Trybunał”

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (POLITYKA 3) informuję, że Trybunał jako organ władzy sądowniczej nie ma uprawnień do zakazywania lub nakazywania czegokolwiek. Jako Sąd Prawa może jedynie uznać niekonstytucyjność przepisów prawa. Nie odbywa się to w drodze decyzji, lecz wskutek wydania wyroku. Stanowieniem prawa w Polsce zajmuje się parlament oraz w przypadku aktów wykonawczych – Rada Ministrów. W tym kręgu powinna być podjęta decyzja polityczna o szybkiej nowelizacji prawa, która pozwoliłaby osobom skazanym na import leków niezarejestrowanych na podjęcie leczenia. Przypomnieć należy, że od stycznia 2000 r. Ministerstwo Zdrowia wiedziało o zaskarżeniu przepisów regulujących tzw. import docelowy, lecz nie podjęło kroków, które uchroniłyby wszystkich przed katastrofalną wizją przerwania leczenia osób ciężko chorych.

Dr Adam Jankiewicz, rzecznik Trybunału Konstytucyjnego

Polityka 5.2001 (2283) z dnia 03.02.2001; Listy; s. 42
Reklama