Archiwum Polityki

„Po gimbusach – syllabusy”

W artykule E. Nowakowskiej (POLITYKA 51/2000) ukazały się nieprawdziwe informacje, dotyczące wewnętrznej części egzaminu z języka polskiego. Nie jest prawdą, że „w ostatnim roku nauki uczeń ma napisać z polskiego pracę seminaryjną”. Nigdzie w syllabusie takiej informacji nie ma. Jest natomiast na str. 27 i 28 opis struktury i formy tego egzaminu, w którym mówi się, że jest to egzamin ustny, sprawdzający umiejętność organizowania warsztatu pracy i umiejętność komunikacji werbalnej. Nie jest prawdą, że uczniowie nie poradzą sobie z przygotowaniem tematu do ustnej prezentacji, że „uczniowie słabsi a uczciwi (lub tylko biedni) pozostaną bez szans”. Przewiduje się, że uczeń powinien odbyć trzy konsultacje z nauczycielem przygotowującym go do matury, u którego znajdzie pomoc, o czym mówi syllabus na str. 29 (w badaniach pilotażowych konsultacje zostały ocenione bardzo wysoko).

Centralna Komisja Egzaminacyjna
kierownik wydziału matur Maria Mazur

Odpowiedź autorki i głosy w dyskusji na temat nowej matury zamieścimy w następnym numerze – redakcja.

Polityka 3.2001 (2281) z dnia 20.01.2001; Listy; s. 81
Reklama