Archiwum Polityki

Franciszkanie i spółka

Telewizja Puls będzie nadawać na częstotliwościach Telewizji Niepokalanów.

Telewizja Familijna SA nie jest wbrew nazwie nadawcą, a spółką producencką, przygotowującą program dla stacji Puls, który niebawem zajmie na antenie miejsce Telewizji Niepokalanów. Udziałowcami Telewizji Familijnej SA są spółki Skarbu Państwa: Orlen, PZU Życie, PSE SA, KGHM oraz Prokom Investment, inwestor prywatny. Zaangażowanie spółek państwowych w przedsięwzięcie medialne firmowane przez ojców franciszkanów (Telewizja Niepokalanów) od początku wywoływało wiele wątpliwości. Obecnie zakon ojców franciszkanów, do którego należy koncesja na Telewizję Niepokalanów, wystąpił do KRRiTV o zmianę nazwy stacji na Puls, a także o zezwolenie na zwiększenie procentowej zawartości reklam w programie z 2 do 15 proc. W praktyce oznacza to zasadniczą zmianę pierwotnej koncesji dla tej stacji, która z religijnej staje się komercyjną. Wobec tego franciszkanie mają wystąpić także do KRRiTV o zgodę na satelitarne nadawanie religijnego programu Telewizji Niepokalanów, choć taki wniosek na razie jeszcze nie wpłynął do Rady. Żaden z dwóch wniosków, które już dotarły do KRRiTV, nie został jeszcze rozstrzygnięty. – Jeśli chodzi o zmianę nazwy – mówi Juliusz Braun, przewodniczący Rady – to dotychczas Rada na ogół przychylała się do takich wniosków. Dłuższego namysłu na pewno będzie wymagała kwestia ustalenia procentowej puli reklam.

Antycypując pozytywne rozstrzygnięcia KRRiTV co do obu wniosków, zarząd Telewizji Familijnej SA zwołał konferencję prasową, podczas której przedstawiono najważniejsze punkty ramówki Telewizji Puls. Zapowiedziano na 19 marca jej start. Zgodnie z deklaracjami twórców programu Puls ma być telewizją przyjazną, pogodną, bez przemocy i erotyki. Wystąpi w niej sporo gwiazd znanych z innych stacji: Wojciech Mann i Krzysztof Materna (20 stycznia br.

Polityka 3.2001 (2281) z dnia 20.01.2001; Tele Wizje; s. 87
Reklama