Archiwum Polityki

Gwiazdy za jeden dzień

Na początku roku weszło w życie rozporządzenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego o nowych odznaczeniach wojskowych dla uczestników misji pokojowych w Afganistanie i w Iraku. Od 1 stycznia br. Gwiazdę Iraku lub Gwiazdę Afganistanu może otrzymać: każdy żołnierz, policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej, Straży Pożarnej, ABW czy CBA, ale także osoba cywilna – pod warunkiem pełnienia „nienagannej służby” na terytorium jednego z państw przez co najmniej jeden dzień. Gwiazdami będą też honorowani cudzoziemcy współpracujący z polskimi kontyngentami. Procedurę nadawania odznaczeń rozdzielono między ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych, w których gestii leży zgłaszanie kandydatur, a prezydenta – który formalnie nadaje Gwiazdy (może również wystąpić z własną inicjatywą ich nadania lub odebrania).

Obydwa odznaczenia są do siebie bardzo podobne i zawierają analogiczne elementy: gwiazdę ze skrzyżowanymi mieczami i liśćmi wawrzynu, łacińską sentencję na rewersie („Paci servio” – „Służę pokojowi”) i wstążkę, która nawiązuje kolorystycznie do barw narodowych Iraku lub Afganistanu. Na wstążce znajdzie się też okucie z zaznaczonym numerem kontyngentu. Gwiazdy Iraku i Afganistanu mają charakter pamiątkowy i zapewne zredukują liczbę przyznawanych Orderów Krzyża Wojskowego.

Polityka 2.2008 (2636) z dnia 12.01.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama