Archiwum Polityki

O zajmowaniu właściwego stanowiska

Minął dopiero pierwszy tydzień nowego roku, a już ostro zarysował się problem nieodpowiednich ludzi zajmujących nieodpowiednie stanowiska.

Problem jest poważny, mimo że zarówno ludzi do odpowiednich stanowisk, jak i stanowisk czekających na odpowiednich ludzi, którzy by je objęli – nie brak.

Sęk w tym, że – jak się okazuje – ludzie aspirujący do ważnych stanowisk najczęściej nie są ludźmi odpowiednimi na te właśnie stanowiska lub też stanowiska te nie są odpowiednie dla tych ludzi.

Polityka 2.2008 (2636) z dnia 12.01.2008; Fusy plusy i minusy; s. 86
Reklama