Archiwum Polityki

Kto jest drugi?

W tekście Cezarego Łazarewicza „Bronisław Komorowski zakodowany” [Ludzie Roku 2008] o panu marszałku Bronisławie Komorowskim dwukrotnie zakradła się nieścisłość: nazywa pan redaktor swego bohatera Trzecią osobą w Polsce. Otóż tak nie jest, o czym świadczy praca pana ambasadora Tomasza Orłowskiego „Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał&etykieta”.

Do szybkiej reakcji i prośby o zamieszczenie sprostowania obliguje mnie i to, że na naszym uniwersytecie prowadzę konwersatorium Etykieta i protokół dyplomatyczny. Niedawno dyskutowaliśmy o precedencji najwyższych godności w państwie. I z pewnością studenci, którzy przeczytali ciekawy artykuł pana z wydania specjalnego POLITYKI, zarzucą mnie pytaniami na temat, kto w Polsce jest drugą, a kto trzecią osobą w hierarchii najwyższych stanowisk RP. Oczywiście odpowiem, że porządek jest taki:

Prezydent
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Prezes Rady Ministrów.

I taką hierarchię trzeba uzmysławiać urzędnikom państwowym wszystkich szczebli. I mediom też...

Hubert Jerzy Kaczmarski

Polityka 2.2008 (2636) z dnia 12.01.2008; Do i od Redakcji; s. 91
Reklama