Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Piotr Bykowski, poznański biznesmen, skoczył z wysokości drugiego piętra na posadzkę parteru w poznańskim sądzie w chwilę po usłyszeniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Bykowski, właściciel m.in. zbankrutowanego Banku Staropolskiego (POLITYKA 5, 12, 18), podejrzany o matactwa finansowe, został zatrzymany przez UOP na granicy polsko-niemieckiej. Więcej o Bykowskim, jego interesach i politycznych kontaktach – art. s. 17.

Komisarz przychodzi nocą.

W środku nocy premier Jerzy Buzek mianował mecenasa Andrzeja Hermana komisarzem gminy Warszawa Centrum. Wcześniej wielu polityków rządowych oraz doradcy prawni odradzali ten ruch, zalecając poczekanie na wyrok NSA w sprawie zasadności zawieszenia przez wojewodę mazowieckiego uchwał rady gminy, na których podstawie powołano nowy zarząd. Mec. Herman, były likwidator majątku PZPR, w nocy uregulował sprawy w swej kancelarii adwokackiej i rano stawił się do pracy w nowej roli komisarza. Nie przyjął tego do wiadomości zarząd gminy. W efekcie decyzja premiera, która miała uporządkować warszawski bałagan, wzmogła chaos, doprowadzając do faktycznej dwuwładzy w gminie (w kolejną noc mec. Herman wsparł się policją) oraz do zaognienia stosunków AWS-UW („Na poprawę sytuacji w koalicji nie będziemy czekać do końca kadencji”– ostrzegł Leszek Balcerowicz). Art. s. 24.

Jubileusz papieski.

W dniu 80 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II na wadowickim rynku odbył się, współorganizowany przez TVP SA, koncert z udziałem gwiazd estrady. Ojciec Święty mógł go oglądać w swej watykańskiej bibliotece, skąd pozdrowił zebranych na rynku, co oni z kolei mogli zobaczyć na telebimie.

Polityka 22.2000 (2247) z dnia 27.05.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama