Archiwum Polityki

„Minister 007”

Nie jest prawdą, że zamieszczony na początku miesiąca kwietnia w Internecie raport UOP był raportem tajnym (POLITYKA 16). Stanowił on natomiast część przygotowywanego jawnego raportu ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczącego bezpieczeństwa państwa. Nie jest również prawdą, że Janusz Pałubicki udostępnił Marianowi Krzaklewskiemu materiały dotyczące Janusza Tomaszewskiego oraz że wskazywał grupę polityków, byłych współpracowników SB. Nigdy także nie składał oświadczenia dotyczącego nazwisk i liczby ewentualnych agentów spośród posłów AWS.

Arnošt Bečka, adwokat, Sopot

Polityka 22.2000 (2247) z dnia 27.05.2000; Listy; s. 98
Reklama