Archiwum Polityki

„Zajeżdżone Gniezno”

W komentarzu (POLITYKA 19) Wiesław Władyka wyraził zainteresowanie nieobecnością Prezydenta RP na posiedzeniu Sejmu w Gnieźnie. Chciałbym poinformować, że marszałek Sejmu Maciej Płażyński zaprosił Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do wzięcia udziału w 77 Uroczystym Posiedzeniu Sejmu. Prezydent, nie mogąc w związku z wizytą oficjalną na Węgrzech uczestniczyć w posiedzeniu, wydelegował swojego przedstawiciela w osobie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Roberta Smolenia.

Stanisław M. Kostrzewa, dyrektor Biura Informacyjnego

Polityka 22.2000 (2247) z dnia 27.05.2000; Listy; s. 98
Reklama