Archiwum Polityki

Dział kadr

Stanisław Zając (51 l.) został przewodniczącym ZG Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Na kongresie tej partii czterema głosami pokonał Mariana Piłkę. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ i aplikację sędziowską. W l. 1973–76 był sędzią w Sądzie Rejonowym w Jaśle. W 1977 r. został adwokatem. Praktykę prowadził w Krośnie, a potem w Jaśle. Po 1980 r. bronił w procesach politycznych i był doradcą Solidarności. Współtwórca Podkarpackiego Forum Prawicy, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz Fundacji Z Pomocą Rodzinie. Ostatnio wiceprzewodniczący ZChN. Był posłem I kadencji. W 1993 r. wygrał wybory w swoim okręgu, ale komitet wyborczy Ojczyzna nie wszedł do Sejmu. W 1997 r. został posłem, a Sejm powierzył mu obowiązki wicemarszałka. Żonaty, dwoje dzieci.

Płk Zdzisław Garbarczyk

został dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL). Polscy żołnierze w Libanie stacjonują od 1978 r. Kontyngent liczy 633 żołnierzy, składa się z batalionu logistycznego, kompanii remontowej i inżynieryjnej oraz szpitala polowego. Garbarczyk po ukończeniu w 1973 r. poznańskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych służył w jednostkach Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1981 r. ukończył w ZSRR Akademię Wojsk Pancernych i rozpoczął służbę w sztabie 15 Dywizji Zmechanizowanej. Od 1983 r. w Sztabie Generalnym WP, przed wyjazdem do Libanu był tam szefem Oddziału. W Libanie służy od października 1999 r., na stanowisku zastępcy szefa sztabu polskiego kontyngentu. Żonaty, ma dwóch synów. Hobby: tenis ziemny.

Jerzy Marcinek

(54 l.) został przez premiera mianowany prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zastąpił Grzegorza Giżyckiego, który złożył rezygnację.

Polityka 22.2000 (2247) z dnia 27.05.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama