Archiwum Polityki

Bitwa w poprzek

Tak zwana nowa ekonomia jest częścią trzeciej wielkiej fali przekształceń społeczeństwa ludzkiego. Pierwszą była światowa ekspansja rolnictwa. Powstała wówczas „nowa ekonomia”, która zmieniła naszych przodków z myśliwych i nomadów w chłopów uprawiających rolę. Drugą falę zmian, znacznie szybszą, wywołała rewolucja przemysłowa – mniej więcej 350 lat temu. Ona też zrodziła „nową ekonomię”, której podstawą stała się masowa produkcja fabryczna. Jesteśmy zatem dziećmi (albo rodzicami) trzeciej gigantycznej fali zmian o historycznym znaczeniu i towarzyszącej jej współczesnej „nowej ekonomii”.

Szczególnie ważne są w niej dwa elementy. Pierwszym jest nakładanie się fal przemian. Oznacza ono, że w danym kraju, społeczeństwie, gospodarce, przedsiębiorstwie może dać znać o sobie kilka fal zmian jednocześnie. Zobaczmy to na przykładzie Brazylii.

Do odległych zakątków Amazonii docierają osadnicy, którzy dziesiątkują zamieszkującą je rdzenną ludność, by zdobyć ziemię pod uprawę. Jest to ostatni akt światowej rewolucji rolniczej: niedobitki plemion i nomadów zamieniają się w rolników.

Polityka 2.2001 (2280) z dnia 13.01.2001; Świat; s. 41
Reklama