Archiwum Polityki

Co państwo ma

Wartość majątku należącego do Skarbu Państwa ocenia się na 542,7 mld zł (według cen z 1999 r.). Jak oblicza Ministerstwo Skarbu Państwa, grunty warte są 217,2 mld zł, budynki i budowle – 114,1, akcje i udziały – 104,7, prawa majątkowe – 50,1, kapitał zaangażowany w inwestycje 5 mld zł. Należności – 13,3 mld zł, inne składniki majątkowe – 36 mld. Rachunek nie uwzględnia majątku NBP.

Polityka 2.2001 (2280) z dnia 13.01.2001; Gospodarka; s. 59
Reklama