Archiwum Polityki

„Staś plus golf”

Znamienity felietonista Ludwik Stomma (POLI-TYKA 52/2000) pisze, iż piłka ręczna zwana jest u nas „nie wiedzieć dlaczego szczypiorniakiem”. Otóż wiadomo dlaczego. W piłkę ręczną grali legioniści Piłsudskiego internowani w Szczypiornie (dziś dzielnica Kalisza) po odmowie złożenia przysięgi wierności wobec cesarza Austro-Węgier. Od nazwy miejscowości grę tę nazwano szczypiorniakiem. I tak to pozostało do dziś.

Jacek Król, Gołuchów
(niedaleko Kalisza)

Polityka 2.2001 (2280) z dnia 13.01.2001; Listy; s. 79
Reklama