Archiwum Polityki

Dział kadr

Gen. bryg. Mieczysław Stachowiak (48 l.) został dowódcą Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego w Krakowie. Dotychczasowy dowódca korpusu gen. dyw. Zygmunt Sadowski pogłębia obecnie znajomość języka angielskiego w ośrodku nauczania języków obcych armii kanadyjskiej, a wiosną 2001 r. obejmie dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. Nowy dowódca korpusu ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. Dowodził plutonem, a potem kompanią czołgów. W 1980 r. został skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego WP, którą ukończył z wyróżnieniem. Dalej dowodził coraz większymi jednostkami pancernymi. Jesienią 1991 r. został skierowany na dwuletnie podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Dowodzenia Bundeswehry. Po ich ukończeniu był szefem Oddziału Operacyjnego Śląskiego Okręgu Wojskowego, następnie dowódcą 5 Dywizji Zmechanizowanej w Gubinie, a ostatnio 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Żona, z zawodu nauczycielka, zajmuje się prowadzeniem domu. Córka i syn w wieku szkolnym. Hobby: historia starożytna, filatelistyka i wędkarstwo.

Zhou Xiaopei

(54 l.) został ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Ma wyższe wykształcenie (kursy podyplomowe języka rosyjskiego w Pekińskim Instytucie Języków Obcych). Pracę w MSZ rozpoczął w 1969 r. w departamencie ZSRR i Europy Wschodniej. W l. 1979–83 był attaché, III i II sekretarzem ambasady w Moskwie. Po powrocie do kraju znów w MSZ, gdzie był m.in. naczelnikiem wydziału w departamencie ZSRR i Europy Wschodniej, dyrektorem departamentu Europy Wschodniej i Azji Środkowej. W l. 1994–97 radca-minister, minister ambasady w Moskwie. Ostatnio był ambasadorem na Ukrainie. Żonaty, jedna córka.

Ponadto

Premier odwołał Krzysztofa Kawęckiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i powołał na sekretarza stanu w tym samym resorcie.

Polityka 1.2001 (2279) z dnia 06.01.2001; Dział kadr; s. 84
Reklama