Archiwum Polityki

„Unia Wyboru”

Wypowiedź pana Janusza Lewandowskiego (POLITYKA 51) uległa zniekształceniu. Przytaczamy ją jeszcze raz przepraszając autora:

„Tusk i Geremek są to dwie uzupełniające się wzajemnie twarze UW i ich równoległa obecność na scenie wzbogaca wizerunek partii. Jest mąż stanu o międzynarodowej sławie i jest medialny liberał, który budzi pozytywne emocje młodego pokolenia. Dostrzeganie wyłącznie przewag Geremka jest taką samą wadą wzroku, jak jednostronne wyliczanie zalet Tuska. Chodzi o żywe przywództwo polityczne. Wspieram aspiracje Tuska dlatego, że jego wolnościowe, obywatelskie credo odświeża język Unii Wolności, wychodząc poza zdartą płytę liberalnego ekonomizmu. Tusk dobrze czuje się na centroprawicowym polu, czyli tam, gdzie dzisiaj musi się dokonać scalająca robota. Zdolność budowania atrakcyjnej, rozszerzonej oferty wyborczej 2001 jest dla mnie podstawową miarą dobrego przywództwa Unii Wolności. Sądzę, że Unia w niezłym stylu – wyraźnie różniącym nas od AWS-owskiej burdy – zdaje egzamin z wewnątrzpartyjnej demokracji. Sądzę, iż obaj kandydaci zdają sobie sprawę z powagi tego wyzwania, jakim jest konsolidacja politycznego centrum. Geremek i Tusk powinni ze sobą współpracować po kongresie Unii Wolności, niezależnie od wewnętrznego rozstrzygnięcia”.

Polityka 1.2001 (2279) z dnia 06.01.2001; Listy; s. 86
Reklama