Archiwum Polityki

Komentują: Mirosław Krutin

Mirosław Krutin
prezes KGHM Polska Miedź

Dla zysków KGHM kluczowe znaczenie ma oczywiście cena miedzi. Jej zmiana o 100 dol. za tonę powoduje wzrost lub spadek przychodów ze sprzedaży o około 100 mln zł. Zakładamy, że w tym roku cena miedzi wynosić będzie 7100 dol. za tonę, czyli będzie zbliżona do średniej 2007 r. Ponieważ jednak w dzisiejszych czasach ceny surowców są bardzo zmienne, przygotowujemy scenariusze pesymistyczne i optymistyczne, w zależności od kondycji gospodarki światowej i globalnego poziomu produkcji miedzi. Przychody z miedzi stanowią bowiem ok. 85 proc. łącznych przychodów KGHM. Pozostała część to przede wszystkim przychody ze sprzedaży srebra (ok. 12 proc.).

W branży miedzianej dochodzi w tej chwili do wielu fuzji i przejęć. Jednak nie powinny one zagrozić pozycji KGHM, bo jesteśmy właścicielem ok. 5 proc. światowych pokładów tego surowca. Problem związany z inwestycjami zagranicznymi w tym sektorze polega na tym, że wiele obszarów wydobycia miedzi znajduje się w krajach o podwyższonym ryzyku politycznym (Afryka, Ameryka Południowa). Przykładem mogą być ostatnie działania rządów Zambii czy Konga, które drastycznie zmodyfikowały obowiązujące przepisy legislacyjne i podatkowe, aby w większym stopniu partycypować w wysokich cenach surowców. Najbardziej rozsądne z punktu widzenia KGHM jest zatem jak najlepsze wykorzystanie tych zasobów, do których obecnie mamy dostęp.

Dodatki 18.2008 + Polityka. Pięćsetka Polityki 2007. Doroczny ranking krajowych przedsiębiorstw (90073) z dnia 03.05.2008; s. 22
Reklama