Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Sto lat istnienia Zachęty uczczono wielką jubileuszową wystawą obrazującą polską sztukę XX wieku. Jej kuratorem, na prośbę dyrektor Andy Rottenberg, został ceniony wystawca szwajcarski Harald Szeemann. Jak na razie mniej dyskusji wywołało to, co znawca kultury światowej uznał za cenne w polskiej sztuce (np. brak na wystawie dzieł Czapskiego, Cybisa, Lebensteina, Tarasina), natomiast trochę medialnego szumu wywołał fakt włączenia do przeglądu dzieła autora obcego, Włocha Maurizia Cattelana, i do tego przedstawiającego papieża Jana Pawła II upadającego pod ciosem meteorytu. • Prezydent Aleksander Kwaśniewski odsłonił w Zachęcie tablicę pamięci Gabriela Narutowicza (prezydenta RP zastrzelonego w tej galerii w grudniu 1922 r.); ponownie przybył też do Zachęty Daniel Olbrychski, tym razem z misją pokojową: wyrecytował wiersz Antoniego Słonimskiego „Na śmierć prezydenta Narutowicza”. Gość „Polityki” s. 13.

Polskie grudnie.

Obchodzono rocznice krwawych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r. i wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. Kwestia odpowiedzialności ówczesnych władz PRL za śmierć ofiar tamtych wydarzeń nie została do dziś rozstrzygnięta na drodze sądowej.

Kongres Unii Wolności.

Nowym przewodniczącym UW został prof. Bronisław Geremek, na którego głosowało 338 delegatów; Donalda Tuska poparło 77 osób mniej. Wyniki wyborów do Rady Krajowej określono jako rzeź liberałów. Sekretarzem generalnym partii został ponownie Mirosław Czech, a szefem nowego ciała, Rady Politycznej, Tadeusz Mazowiecki. Relacja s. 17.

Debata budżetowa.

Głosami AWS i UW Sejm przyjął kilka ustaw okołobudżetowych pozwalających zatrzymać w państwowej kasie ok.

Polityka 52.2000 (2277) z dnia 23.12.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama