Archiwum Polityki

Dział kadr

Prof. Wilibald Winkler (67 l.) został wojewodą śląskim. Przez 15 lat był robotnikiem w elektrowni Miechowice i w niej też poznał swoją żonę, kiedy trafiła tam na studencką praktykę. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i został jej pracownikiem naukowym. Specjalizuje się w elektrotechnice i automatyce elektroenergetycznej. Wykładał w Niemczech i we Włoszech. Jest autorem ponad 130 publikacji i współautorem książek (trzy napisał razem z ministrem-szefem KBN prof. Andrzejem Wiszniewskim). W l. 1990–96 był rektorem PŚ. Wówczas jego podwładnym był prof. Jerzy Buzek, który już jako premier w 1997 r. powołał b. rektora (który z listy AWS ubiegał się o fotel senatora, ale zajął czwarte, niepremiowane mandatem miejsce) na podsekretarza stanu w resorcie edukacji. Członek „S”. Żona jest już na emeryturze (była adiunktem w PŚ). Mają dorosłą córkę. Przed laty był kapitanem drużyny koszykarzy Górnika Zabrze (grał w niej m.in. z ministrem zdrowia prof. Grzegorzem Opalą). Dziś dużo czyta: nowości i literaturę klasyczną.

Olgierd R. Dziekoński

(50 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W l. 1974–84 był pracownikiem naukowym w Instytucie Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej (w l. 1979–81 także urbanistą miejskim w Podkowie Leśnej). Następnie projektant, kierownik pracowni i współzałożyciel Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. W 1990 r. doradca ministra planowania przestrzennego i budownictwa. W l. 1990–94 wiceprezydent Warszawy, następnie prezes Agencji Rozwoju Komunalnego i w l.

Polityka 52.2000 (2277) z dnia 23.12.2000; Dział kadr; s. 101
Reklama