Archiwum Polityki

Pępek poezji

[złamane pióro]

Artur Szlosarek: List do ściany. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2000, s. 58

Jerzy Stempowski zwykł był nazywać „sztuką omfaloskopiczną” (czyli zapatrzoną we własny pępek) taką literaturę, która odwraca się świadomie od świata zewnętrznego, zamyka się natomiast w kręgu danych dostarczanych przez introspekcję. Podobny proces możemy chyba obserwować śledząc twórczość poetycką Artura Szlosarka. Pisarz ten, mieszkający już od wielu lat w Niemczech, zyskał sobie na początku lat dziewięćdziesiątych przychylność wpływowych krytyków krakowskich, co zaowocowało w 1993 r.

Polityka 20.2000 (2245) z dnia 13.05.2000; Kultura; s. 64
Reklama