Archiwum Polityki

Info-kiosk

• Wszystkie towarzystwa emerytalne zakończyły ubiegły rok stratami. Nie jest to jednak dla nikogo zaskoczeniem, albowiem miały one ogromne wydatki na reklamę, akwizycję nowych członków i zorganizowanie swojej działalności (budowa lub kupno siedzib, wynagrodzenie personelu itd.). Największe straty netto miało w 1999 r. towarzystwo PZU Złota Jesień (prawie 144 mln zł), a najmniejsze Pekao/Alliance – ponad 18 mln zł.

• Co piąty pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest w istocie zdolny do pracy – stwierdza kontrola lekarska przeprowadzona na zlecenie ZUS w pierwszym kwartale tego roku wśród blisko 50 tys.

Polityka 20.2000 (2245) z dnia 13.05.2000; Gospodarka; s. 66
Reklama