Archiwum Polityki

Info-kiosk

• Wszystkie towarzystwa emerytalne zakończyły ubiegły rok stratami. Nie jest to jednak dla nikogo zaskoczeniem, albowiem miały one ogromne wydatki na reklamę, akwizycję nowych członków i zorganizowanie swojej działalności (budowa lub kupno siedzib, wynagrodzenie personelu itd.). Największe straty netto miało w 1999 r. towarzystwo PZU Złota Jesień (prawie 144 mln zł), a najmniejsze Pekao/Alliance – ponad 18 mln zł.

• Co piąty pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest w istocie zdolny do pracy – stwierdza kontrola lekarska przeprowadzona na zlecenie ZUS w pierwszym kwartale tego roku wśród blisko 50 tys. osób. Pracownik przyłapany przez taką kontrolę na nadużywaniu zwolnienia traci prawo do zasiłku wypłacanego z ZUS.

• Najbardziej za obecnością Polski w Unii Europejskiej są Duńczycy, Szwedzi i Holendrzy. Najbardziej przeciwni nam są Austriacy, Niemcy i Francuzi.

• Ryzyko utraty zdrowia, wypadku przy pracy jest większe w sektorze prywatnym niż państwowym – stwierdza Państwowa Inspekcja Pracy. 65 proc. wszystkich wypadków miało miejsce u prywaciarzy. Do najbardziej niebezpiecznych należy przemysł drzewny, produkcja i obróbka drewna, budownictwo oraz produkcja artykułów spożywczych i napojów. W następnej kolejności transport i handel.

• Spośród 77 banków komercyjnych – 68 zakończyło ubiegły rok z zyskiem brutto, a 9 miało straty. W sektorze spółdzielczym 775 banków miało zysk, a 6 stratę – wynika z danych Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.

• Co piąte zamówienie handlowe składane w europejskiej sieci Internetu nie dochodzi do skutku z powodu zakłóceń.

Polityka 20.2000 (2245) z dnia 13.05.2000; Gospodarka; s. 66
Reklama