Archiwum Polityki

Reprywatyzacja: pieniądze z lasu

Byli właściciele lasów, którzy w czasach PRL utracili swoje majątki na skutek nacjonalizacji i reformy rolnej, otrzymają zwrot w gotówce, a nie w naturze. Tak zadecydowała sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw reprywatyzacji, pracująca nad rządowym projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Wysokość odszkodowań przekroczy 1 mld zł, a ich wypłata potrwa 10 lat. Operacja będzie odbywała się na raty. Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe będzie stopniowo wykupywać od dawnych właścicieli bony reprywatyzacyjne. Bony te będą waloryzowane o wskaźnik inflacji. W przypadku małych odszkodowań będą one wypłacane od ręki i w pełnej wysokości.

Polityka 20.2000 (2245) z dnia 13.05.2000; Gospodarka; s. 66
Reklama