Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder odwiedził Polskę. Spotkał się z premierem Jerzym Buzkiem w Czerniejewie pod Gnieznem. Obaj politycy rozmawiali m.in. o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W weekend uczestniczyli w spotkaniu gnieźnieńskim. Art. o przygotowaniach do uroczystości s. 35.

Błotny potop. Wiosenna ulewa spowodowała kataklizm w podkrakowskiej Palecznicy. Gwałtowny deszcz doprowadził do wezbrania rzeczki Nidzicy, wylania się jej z koryta i skierowania wraz z lawiną błota do wsi. Mieszkańcy Palecznicy ratowali się ucieczką na dachy domów. Strumień wody i błota przemieszczał się przez wieś niszcząc domy, porywając samochody, topiąc bydło w oborach. Zniszczeniu uległ ośrodek zdrowia i szkoła. Straty ocenia się na kilkanaście milionów złotych. Większość mieszkańców wsi była ubezpieczona, ale tylko od pożaru.

Minister zostaje. Marek Biernacki będzie nadal szefem MSWiA. W nocnym głosowaniu Sejm odrzucił wniosek SLD o wotum nieufności dla ministra. 240 posłów poparło ministra, 155 było mu przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu.

Kandydaci rezygnują. Jerzy Polaczek, kandydat AWS na szefa Instytutu Pamięci Narodowej, zrezygnował z ubiegania się o stanowisko. Uznał on, że bez poparcia UW nie zdobędzie wymaganej większości głosów w Sejmie. Nowym kandydatem AWS ma być prawnik z Wrocławia prof. Leon Kieres. Z ubiegania się o stanowisko rzecznika praw obywatelskich z podobnych powodów zrezygnował też Marek A. Nowicki.

Unia nie startuje. Unia Wolności nie wystawi własnego kandydata na prezydenta ani nie poprze żadnego z predententów. Członkowie UW sami mają decydować, na kogo oddać głos. Komentarz s.

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama