Archiwum Polityki

Pożyczki ponad stan

Z danych NBP wynika, że w 1999 r. zadłużenie zagraniczne polskich przedsiębiorstw wzrosło z 17,6 do 21,9 mld dolarów. Nasze firmy brały kredyty za granicą licząc, że polska waluta nadal będzie silna, a możliwości eksportu (i spłaty) wzrosną. Większość ekonomistów uważa, że łączne rozmiary tych pożyczek nie są jeszcze dla gospodarki groźne, niepokoi natomiast ich szybki przyrost. Na szczęście w ostatnim kwartale ub. roku tempo zaciągania kredytów krótkoterminowych (do roku) wyraźnie spadło, a ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej o uwolnieniu kursu złotego również powinna skłaniać przedsiębiorstwa do większej ostrożności.

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Gospodarka; s. 68
Reklama