Archiwum Polityki

„Polityka i obyczaje”

W związku z opublikowanym (POLITYKA 12) listem czytelniczki w sprawie przekazanej przeze mnie dziennikowi „Życie” informacji nt. moich zarobków uprzejmie informuję, że nie było moją intencją uskarżanie się na ich wymiar. Pragnąłem jedynie sprostować doniesienia prasowe, w których podawano zawyżone wysokości uposażeń podsekretarzy stanu.

Rozumiem i w pełni podzielam rozżalenie czytelniczki, która po 32 latach pracy w zawodzie nauczyciela otrzymuje niespełna 800 złotych pensji miesięcznej. Mam wszakże nadzieję, że kontynuacja reformatorskich działań zapoczątkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej doprowadzi do podniesienia zarobków nauczycieli na godziwy, zgodny z europejskimi standardami, poziom.

Radosław Sikorski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Listy; s. 94
Reklama