Archiwum Polityki

Dział kadr

Katarzyna Skórzyńska (40 l.) została podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Będzie odpowiadała za program informowania społeczeństwa o integracji. Ukończyła socjologię na UW oraz studia podyplomowe (handel zagraniczny) w SGH. W 1987 r. należała do grona założycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pracę w administracji państwowej rozpoczęła w 1989 r. jako doradca i pełnomocnik ministra edukacji ds. szkół niepaństwowych. W l. 1992–96 była ambasadorem RP w Brazylii, gdzie m.in. prowadziła zakończone sukcesem negocjacje w sprawie polskiego zadłużenia. Po powrocie do kraju została doradcą ministra w MSZ, a później prowadziła usługi konsultingowe dla firm polskich i zagranicznych. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradców Fundacji Eisenhowera oraz Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 1997 r. należy do SKL. Mąż jest historykiem i szefem działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”. Ma trzy córki.

Sławomir Urbaniak

(34 l.) został podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Ukończył studia rolnicze w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i studia podyplomowe (rozwój ekonomiczny regionu) w Uniwersytecie Łódzkim. Stypendysta rządu USA i paru amerykańskich uniwersytetów (tytuł MBA). Od 1992 r. związany jest z programami pomocowymi Unii Europejskiej oraz Banku Światowego. Realizował m.in. grant z PHARE oraz Banku Światowego na budowę strategii regionalnej w gminie Zelów w woj. łódzkim. Dyrektor Zelowskiego Centrum Przedsiębiorczości. Od 1998 r. dyrektor Departamentu Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od listopada 1999 r. doradca przewodniczącego KIE. Jest członkiem Rady Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i BCC. Żona jest nauczycielką, mają czteroletnią córkę.

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama