Archiwum Polityki

Dział kadr

Katarzyna Skórzyńska (40 l.) została podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Będzie odpowiadała za program informowania społeczeństwa o integracji. Ukończyła socjologię na UW oraz studia podyplomowe (handel zagraniczny) w SGH. W 1987 r. należała do grona założycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pracę w administracji państwowej rozpoczęła w 1989 r. jako doradca i pełnomocnik ministra edukacji ds. szkół niepaństwowych.

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama