Archiwum Polityki

Czy jest pan członkiem?

25 lutego 2000 r.

„W związku z wolą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapoznania się (..) z tematyką przynależności partyjnej członków zarządów mediów publicznych, uprzejmie proszę o odpowiedź do 10 marca na dwa pytania:

1. Do jakich partii politycznych Pan należał w przeszłości?

2. Czy aktualnie jest Pan formalnym członkiem jednej z działających partii politycznych?”

(brak podpisu)

13 marca

„Otrzymałem na Pana papierze firmowym pismo (...) nie podpisane przez Pana, (nadto błędnie wpisane jest moje nazwisko, jak również na kopercie nazwa firmy, której jestem prezesem). W trosce o powagę instytucji, której jest Pan członkiem przesyłam (...) pismo celem podjęcia odpowiednich ustaleń. Z poważaniem

Antoni Styrczula
PREZES Radia dla Ciebie”

13 marca

„Potwierdzam (...) Przepraszam za błąd (...) Obecne pismo podpisuję i proszę o odpowiedź. Z poważaniem

Jarosław Sellin, członek KRRiT”

15 marca

„(...) zwracam się z prośbą o ścisłe określenie podstawy prawnej upoważniającej Pana do postawienia pytania oraz odpowiadającemu temu upoważnieniu”.

(A.S)

17 marca

„(...) KRRiT stoi na straży wypełniania (...) zadań przez media publiczne, w związku z tym ma prawo do podstawowych informacji (...) kto w nich te zadania realizuje. Z sytuacji ewentualnego zawłaszczenia ich przez działaczy partyjnych mogłaby mieć podstawy do obaw co do realizacji zadań określonych w art. 21 i 23. (...) Przy okazji nadmieniam, że pismo z podobnymi pytaniami wysłałem do wszystkich członków zarządów mediów publicznych. Otrzymałem już wiele odpowiedzi na piśmie, a Pan jest jedyną osobą, która jej odmówiła i złożyła na piśmie wątpliwości prawne”.

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Fusy plusy i minusy; s. 102
Reklama